I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego Katowice 2012
1st Karol Szymanowski International Composers Competition Katowice 2012
 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego