II Międzynarodowy Konkurs Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2017

pod patronatem honorowym

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałka Województwa Śląskiego - Wojciecha Saługi

Prezydenta Miasta Katowice - Marcina Krupy

[Regulamin

Konkurs
 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 18-23 września 2017 w Sali koncertowej Akademii Muzycznej wg harmonogramu ustalonego po przyjęciu zgłoszeń na konkurs.
 3. Udział w konkursie mogą wziąć zespoły wszystkich narodowości o sumie wieku 120 lat, przy czym jeden członek zespołu może mieć maksymalnie 35 lat. Wiek uczestników brany jest pod uwagę na dzień rozpoczęcia konkursu tj. 18 września 2017.
Program

ETAP I

 1. Jeden z Kwartetów J. Haydna z op. 33
 2. Utwór obowiązkowy: Aleksander Tansman – IV Kwartet smyczkowy  (wyd. Eschig Paris)
  Jury zastrzega sobie prawo do skrócenia programu w tym etapie

ETAP II

 1. Jeden z dwóch Kwartetów smyczkowych Karola Szymanowskiego: op. 37 lub op.56 (wyd. PWM / Universal Edition)
 2. Jeden z grupy kwartetów:
  • Z. Kodaly – II Kwartet op. 10
  • C. Nielsen – Kwartet op. 44
  • L. Janaczek – I lub II Kwartet
  • A. Berg – Kwartet op. 3
  • B. Britten – II Kwartet op. 36
  • B. Bartok – III Kwartet
 3. Utwór dowolny: Kwartet do wyboru, skomponowany po 1945 roku przez kompozytora z kraju pochodzenia Zespołu (lub przynajmniej jednego z członków Zespołu w przypadku zespołów wielonarodowościowych), o czasie trwania do 15 minut.
Nagrody
 1. Wysokość nagród:
  I   Nagroda – 32.000 zł
  II  Nagroda – 24.000 zł
  Wysokość nagrody jest kwotą brutto

 2. Nagrody Specjalne:
  - Nagroda Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego – koncert w ramach XXXVIII Dni Muzyki Karola Szymanowskiego 2018 w Zakopanem
  - Nagroda Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego – koncert w ramach Festiwalu Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego 2018 w Katowicach
  - Nagroda Fundacji Młoda Muzyka Śląska – koncert w ramach Festiwalu Kwartet Śląski i jego goście Katowice, 2018
  - Nagroda Filharmonii Krakowskiej – koncert w Krakowie w sezonie 2018/19
  Pełna lista nagród - koncertów będzie ogłoszona w późniejszym terminie. 
Jury
 1. W skład Jury wchodzą członkowie renomowanych zespołów europejskich:
  • Arkadiusz Kubica – Silesian Quartet Katowice (Dyrektor Artystyczny Konkursu)
  • Peter Schuhmayer – Artis Quartet Vienna
  • Marek Czech - Royal String Quartet
  • Tim Frederiksen - Danish String Quartet
  • Mats Lindstrom - Royal Academy London
 2. Jury może zadecydować o nie przyznaniu nagród lub o innym ich podziale w ramach puli ogólnej.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 31 lipca 2017 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  II Międzynarodowy Konkurs Kwartetów Smyczkowych im. K. Szymanowskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice
 2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć
  a)  notkę biograficzną i aktualne zdjęcie zespołu na płycie CD
  b) kopie dowodów osobistych / paszportów członków Zespołu
  c) zaświadczenie o wpłacie wpisowego
 3. Jury zastrzega sobie prawo do dokonania selekcji uczestników na podstawie biografii zespołów.
 4. Ogłoszenie listy uczestników Konkursu oraz harmonogram przesłuchań zostaną przedstawione do dn. 10 sierpnia 2017.
Wpisowe
 1. Wpisowe na Konkurs dla jednego zespołu wynosi 400 zł (100 euro) 
 2. Kwotę należy wpłacić przelewem bankowym na konto Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego
  Numer konta:
  Bank Ochrony Środowiska, Oddział Katowice
  47 1540 1128 2112 7004 6528 0001
  z dopiskiem:
  II Międzynarodowy Konkurs Kwartetów Smyczkowych im. K.Szymanowskiego
 3. Czeki nie będą akceptowane
 4. Wpisowe nie podlega zwrotowi, opłatę za przelew ponosi nadawca.
 5. Biuro Konkursu nie finansuje / nie zwraca kosztów podróży oraz noclegów.
 6. Lista rekomendowanych miejsc hotelowych:
  • Park Hotel Diament ul. Wita Stwosza 37
  • Quality Silesian Hotel ul. Szybowcowa 1a
  • Hotel Angelo ul. Sokolska 24
  • Hotel Ibis Budget Al. Roździeńskiego 18
Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu mogą zostać odrzucone.
 3. Niezbędne do wykonania materiały nutowe uczestnicy zobowiązani są pozyskać samodzielnie.
 4. Organizator pokrywa koszty praw autorskich z tytułu wykonania utworów chronionych podczas Koncertu Laureatów.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu jeżeli nastąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć przed jego ogłoszeniem, siły losowe, bądź niemożliwa stanie się jego kontynuacja w regulaminowym trybie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu na potrzeby jego organizacji.
 7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie instrumentów w czasie trwania konkursu